STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. ?Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III?, Wtorek, 28 stycznia (11:43)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., Zarząd DGA S.A. informuje o podpisaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu pt. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III?.

Umowa na realizację projektu opiewa na kwotę 2.084.351,93 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Toruń. Kwota przypadająca na DGA S.A. wynosi ok. 1.915 tys. zł.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2021 r.

Przedmiotem projektu jest udzielanie grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:

- teleinformatycznej,

- elektroenergetycznej,

- elektroniczno-mechatronicznej,

- górniczo-wiertniczej,

- metalurgicznej,

- mechanicznej,

- mechaniki precyzyjnej,

- motoryzacyjnej.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa dla DGA S.A. jest istotna ze względu na jej wartość.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-19Błażej PiechowiakProkurent