STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie, Wtorek, 28 stycznia (11:44)

Raport bieżący nr 67/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., dotyczącego zawezwania Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. [Emitent lub Spółka] przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze [PPL] do podjęcia działań w celu wypracowania rozwiązania polubownego w zakresie niezapłaconych do PPL wymagalnych [w ocenie PPL], należności obejmujących naliczone kary umowne oraz raportu bieżącego nr 64/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., dotyczącego stanowisk stron w tym zakresie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 roku otrzymał z PPL wezwanie do zapłaty opiewające na kwotę ok. 1,7 mln zł, obejmujące część naliczonych kar umownych, a następnie niezależnie kolejne wezwanie do zapłaty na kwotę 8,8 mln zł. Oba wezwania zostały wystawione pod rygorem podjęcia działań przez PPL zmierzających do uruchomienia gwarancji bankowych zabezpieczających umowy najmu z dnia 6 maja 2018 r. Oba wezwania obejmują całość kwot spornych objętych przedmiotowym procesem uzgodnieniowym, wynoszących 10,5 mln zł.

Zarząd Emitenta podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w raporcie bieżącym nr 64/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., w zakresie kwestionowania wysokości spornych kar umownych co do zasady ich naliczenia, jak i co do ich wysokości. Intencją Emitenta pozostaje nadal wypracowanie wspólnego i polubownego stanowiska w przedmiocie opisanym powyżej w ramach procesu uzgodnieniowego.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2019-12-23Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak