STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy , Wtorek, 28 stycznia (11:50)

Raport bieżący nr 57/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na 25 listopada 2019 roku [dalej: NWZ] podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 3 grudnia 2019 roku do godz. 11:00.

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 25 listopada 2019 roku do momentu zarządzenia przerwy wraz z uchwałą w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Emitent informuje, że podczas obrad NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, NWZ rozpatrzyło punkty 1 ? 6 przyjętego porządku obrad.

Podczas pierwszej części obrad NWZ nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów, nie odstąpiono również od rozpatrywania któregokolwiek z punktu w zakresie punktów 1 ? 6 przyjętego porządku obrad, a ponadto nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2019-11-25Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak

Plik do pobrania