STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FON: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020., Wtorek, 28 stycznia (11:51)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna:


Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie przekazuje nowy harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2019/2020.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku obrotowym 2019/2020 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 28.02.2020 r.(piątek).

Jednostkowy raport za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.05.2020 r.(piątek).

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 15.10.2020r.(czwartek).

Jednocześnie Zarząd FON SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of FON SE with headquarters in Tallinn presents a new schedule of publication of the Company's periodic reports in the financial year 2019/2020.

Quarterly reports will be published by the Company in the financial year 2019/2020 on the following dates:

Separate report for the first 12 months of the financial year 2019-2020, the publication will take place on 28/02/2020 (Friday).

Separate report for the first 15 months of the financial year 2019-2020, the publication will take place on 29/05/2020 (Friday).

Separate annual report for the financial year 2019-2020, the publication will take place on 15/10/2020 (Thursday).

At the same time, the Management Board of FON SE informs that any changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-23Damian Patrowicz Członek Zarządu