STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku, Wtorek, 28 stycznia (11:51)

Raport bieżący nr 58/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 27 listopada 2019 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych Emitenta za III kwartał 2019 roku, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Zaprezentowane wyniki i dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania załączonych danych finansowych.

Emitent informuje jednocześnie, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 29 listopada 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Piotr Kazimierski Prezes ZarząduPiotr Kazimierski
2019-11-27Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak

Plik do pobrania