STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, Wtorek, 28 stycznia (11:52)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2020 roku:

1. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok: 22 kwietnia 2020 r. (środa),

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za 2019 rok: 22 kwietnia 2020 r. (środa)

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku: 29 września 2020 r. (wtorek),

3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2020 roku: 28 maja 2020 r. (czwartek),

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku: 26 listopada 2019 r. (czwartek).

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-23Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu