STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej, Wtorek, 28 stycznia (11:52)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka?, "Emitent?), stosownie do Raportu bieżącego ASO nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku, w którym została zawarta polityka informcyjna Spółki w zakresie publikacji raportów bieżących dotyczących istotnych umów oraz w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) informuje, że Emitent zawarł datowany na dzień 20.12.2019 roku Aneks do Umowy Ramowej Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym ? faktoring należności niepełny z przedsiębiorstwem z branży informatycznej z siedzibą w województwie małopolskim ("Umowa?).

Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu Faktoranta do kwoty 2.150.000,00 PLN.

Aneks jest zawarty na czas określony do dnia 31.12.2020r. roku z możliwością przedłużenia.

Warunki Umowy oraz aneksu, w tym wynagrodzenie Spółki, nie odbiegają od zawieranych przez Spółkę innych umów o świadczenie usług faktoringowych oraz występujących na rynku usług faktoringowych dla MSP.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23Paweł BarańskiPrezes Zarządu
2019-12-23Monika TymińskaCzłonek Zarządu