STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w WarszawieAktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie, Wtorek, 28 stycznia (11:53)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 64/2019 z 19 grudnia 2019 r. oraz nr 67/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. dotyczących spornych roszczeń czynszowych Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. [Emitent lub Spółka] informuje, iż w dniu 2 stycznia 2020 roku otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] o wpłynięciu do Banku komunikatów swift, dotyczących żądań wypłaty z łącznie trzynastu gwarancji do umów najmu wystawionych przez Bank na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze? [PPL] na łączną kwotę ok. 1,65 mln zł, z tytułu części naliczonych kar umownych.

Zarząd Emitenta podtrzymuje przy tym swoje stanowisko wyrażone m.in. w raporcie bieżącym nr 64/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., w zakresie kwestionowania wysokości spornych kar umownych co do zasady ich naliczenia, jak i co do ich wysokości. Intencją Emitenta pozostaje nadal wypracowanie wspólnego i polubownego stanowiska w przedmiocie opisanym powyżej w ramach procesu uzgodnieniowego.

Niezależnie od powyższego Emitent informuje, iż wraz z powyższą informacją Bank poinformował również o wpłynięciu komunikatów swift anulujących żądania wypłaty z gwarancji do umów najmu wystawionych przez Bank na rzecz PPL na kwotę 0,7 mln zł z tytułu należności odsetkowych, o których mowa w przywołanym raporcie bieżącym nr 64/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-02Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2020-01-02Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak