STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUR: Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia 55,6% udziałów w spółce Frisco S.A. , Wtorek, 28 stycznia (11:59)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Eurocash? lub "Emitent?), informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. pomiędzy Emitentem, a funduszami z Grupy MCI - TV 1 Holding sp. z o.o., Helix Ventures Partners FIZ oraz MCI.PrivateVentures FIZ (działającym na rachunek subfunduszu MCI.Tech Ventures 1.0) ("Sprzedający?) zawarta została umowa sprzedaży akcji ("Umowa Sprzedaży?), dotycząca nabycia przez Emitenta od Sprzedających ok. 55,6% akcji w spółce Frisco S.A. ("Transakcja?). Zamknięcie Transakcji planowane jest nie później niż do dnia 30.06.2020 r. Szacowana wartość Transakcji wyniesie ok. 130 mln zł.

Na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży, Eurocash posiada ok. 44% akcji Frisco S.A., a w wyniku Transakcji oraz po oczekiwanym odkupieniu akcji od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Frisco S.A., Eurocash będzie posiadać 100% akcji Frisco S.A.

Frisco S.A. prowadzi supermarket online frisco.pl. Przychody Frisco S.A. w 2018 wyniosły ponad 96 mln zł, a szacowana wartość przychodów Frisco w 2019 r. wyniesie ok. 120 mln zł.

W ocenie Zarządu Eurocash, inwestycja we Frisco S.A. to kolejny element realizacji strategii rozwoju ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23Katarzyna KopaczewskaCzłonek Zarządu
2019-12-23Jacek OwczarekCzłonek Zarządu