STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe, Wtorek, 28 stycznia (12:00)

Raport bieżący nr 61/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. (dalej: Emitent) informuje, że:

- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w listopadzie 2019 roku wyniosły 48.923 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 13%;

- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres styczeń-listopad 2019 roku wyniosły 508.733 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 15%;

Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B.

Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w listopadzie 2019 roku miały wpływ w szczególności odbudowanie potencjału zakupowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B oraz jednoczesne rozpoczęcie okresu niższego, posezonowego ruchu lotniczego.

Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2019-12-10Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak

Plik do pobrania