STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Podpisanie umowy licencyjnej, Wtorek, 28 stycznia (12:02)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, że 22 stycznia 2020 roku zawarł ze spółką B2B Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("B2B Online?) umowę licencyjną w ramach, której B2B Online zobowiązuje się do:

a) dostarczenia STOPPOINT S.A. systemu informatycznego B2B w formie zainstalowanych licencji (dalej "Platforma B2B?),

b) przekazania na rzecz STOPPOINT S.A. wyłączności dotyczącej dalszej dystrybucji i wdrażania na rzecz podmiotów trzecich oprogramowania Platformy B2B na terenie Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europy,

c) przekazania praw do materiałów reklamowych w związku z dystrybucją Platformy B2B,

d) umożliwienia bieżącej obsługi spółce STOPPOINT S.A. dotychczasowych abonamentowych klientów Platformy B2B, o ile aktualni abonamentowi klienci Platformy B2B wyrażą na to zgodę.

Spółka w zamian za wyłączność dystrybucji oprogramowania Platformy B2B oraz w związku z przejęciem i utrzymaniem wcześniejszych wdrożeń dokonanych przez B2B Online, a także zgodnie z wyżej zaprezentowanym zakresem Umowy będzie zobowiązana do wnoszenia na rzecz B2B Online opłaty licencyjnej w wysokości 10% miesięcznej wartości przychodów licencyjnych z tytułu dystrybucji i użytkowania Platformy B2B.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-22Paweł WieliczkoPrezes Zarządu