STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Korekta raportu bieżącego nr 2/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, Wtorek, 28 stycznia (12:02)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. W raporcie bieżącym nr 2/2020 błędnie wskazano, że przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku nastąpi: "26 listopada 2019 r. (czwartek)?, podczas gdy powinno być: "26 listopada 2020 r. (czwartek)?.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w ten sposób, że w miejsce punktu 3. w brzmieniu:

"3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2020 roku: 28 maja 2020 r. (czwartek),

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku: 26 listopada 2019 r. (czwartek).?

wpisuje się:

"3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2020 roku: 28 maja 2020 r. (czwartek),

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku: 26 listopada 2020 r. (czwartek).?

Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu