STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBX: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Wtorek, 28 stycznia (15:24)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 w dniu 20.04.2020 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku w dniu 21.05.2020 r.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku w dniu 03.09.2020 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku w dniu 19.11.2020 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że:

1. Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?) Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 oraz za II kwartał roku obrotowego 2020.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-28Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2020-01-28Przemysław BorekWiceprezes Zarządu