STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku , Wtorek, 28 stycznia (17:51)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Lubawa S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok ? 29 kwietnia 2020 roku,

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku ? 26 maja 2020 roku,

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku ? 17 września 2020 roku,

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku ? 24 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych? (Rozporządzenie) Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-28Marcin KubicaPrezes Zarządu