STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Powołanie osób zarządzających , Wtorek, 28 stycznia (19:05)

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki Panią Agnieszkę Wójcik, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.


Życiorysy zawodowe nowych Członka Zarządu Spółki, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje w załączeniu


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Agnieszka Wójcik - Członek Zarządu

Plik do pobrania