STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki, Czwartek, 30 stycznia (12:06)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Mex Polska? S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka?), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2013 z dnia 27 lipca 2013 roku, 28/2014 z dnia 11 września 2014 roku, 16/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, 31/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku, 18/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku oraz nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 30 stycznia 2020 roku kolejnego (szóstego) aneksu do umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 roku (dalej jako "Aneks nr 6?).

Szczegółowe informacje na temat umowy pożyczki (dalej jako "Umowa?) oraz wcześniejszych aneksów nr 1,2,3, 4 i 5 Spółka zawarła w powołanych powyżej raportach bieżących.

Na mocy Aneksu nr 6 strony dokonały zmiany terminu zwrotu pożyczki ? cała kwota pożyczki podlegać będzie zwrotowi po upływie 90 miesięcy od dnia przekazania Spółce pierwszej transzy pożyczki, tj. do dnia 31 stycznia 2021 roku. Jednocześnie strony postanowiły, że po upływie 84 miesięcy od dnia przekazania Spółce pierwszej transzy pożyczki, pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30PIOTR MIKOLAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU
2020-01-30DARIUSZ KOWALIKCZŁONEK ZARZĄDU