STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku., Czwartek, 30 stycznia (13:35)

Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku ? 12-02-2020r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku ? 14-05-2020r.

3. Raport roczny za 2019 rok ? 29-05-2020r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku ? 03-08-2020r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku ? 12-11-2020r.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu