STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, Czwartek, 30 stycznia (15:21)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania w roku 2020 raportów okresowych:

Raporty roczne za 2019 rok:

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 r. - w dniu 20 marca 2020 r.,

- jednostkowy raport roczny za rok 2019 r. - w dniu 20 marca 2020 r.

Raporty półroczne za pierwsze półrocze 2020 roku:

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - w dniu 4 września 2020 r.,

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 r. ? w dniu 4 września 2020 r.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - w dniu 22 maja 2020 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - w dniu 6 listopada 2020 r.

Spółka informuje, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, że nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. W raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarta będzie kwartalna informacja finansowa.

Jednocześnie działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Marcin JuszczykCzłonek Zarządu