STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku, Czwartek, 30 stycznia (18:03)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka?) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku.

ATP FIZ AN

liczba głosów przysługujących na NWZ ? 92.354.585,

udział w głosach na NWZ ? 70,95 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów ? 52,54 proc.

WIPOL Sp. z o.o.

liczba głosów przysługujących na NWZ ? 18.625.000,

udział w głosach na NWZ ? 14,31 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów ? 10,60 proc.

Marcin Fryda

liczba głosów przysługujących na NWZ ? 19.190.305

udział w głosach na NWZ ? 14,74 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów ? 10,92 proc.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Anna PrymakowskaPrezes ZarząduAnna Prymakowska
2020-01-30Agnieszka WójcikCzłonek ZarząduAgnieszka Wójcik