STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.02.2020 r., Czwartek, 30 stycznia (21:21)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), zwołuje na dzień 26.02.2020 r., na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 na II piętrze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 78 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2020-01-30Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak

Plik do pobrania