STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów, Piątek, 31 stycznia (17:39)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta ? Pekabex Bet S.A. ("Spółka?) zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej "PKO?) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji kontraktów Spółki w łącznej kwocie 9.500.000 EUR. Łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z PKO wynosi 9.500.000 EUR.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO w tym roku przekracza w przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2020-01-31Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu