STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

THD: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., Piątek, 31 stycznia (19:35)

Zarząd The Dust S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) podaje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym (równym rokowi kalendarzowemu) 2020:


- raport roczny za 2019 r. ? 20.03.2020 r.,

- raport kwartalny za I kwartał 2020 r. ? 15.05.2020 r.,

- raport kwartalny za II kwartał 2020 r. ? 14.08.2020 r.,

- raport kwartalny za III kwartał 2020 r. ? 16.11.2020 r.


Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (?ASO?).


Ewentualne zmiany powyższych terminów będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, zgodnie z § 6 ust. 14.2 Regulaminem ASO.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Wolff - Prezes Zarządu
Krzysztof Wagner - Członek Zarządu