STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATP: Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2019/2020., Poniedziałek, 3 lutego (09:33)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 tj. w okresie od 1 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 151.156 tys. zł tj. wyższe o 16,0 % w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2018/2019 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 3.180 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 2.227 tys. zł osiągniętego w I półroczu roku obrotowego 2018/2019.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 z uwagi na fakt, iż wielkość sprzedaży oraz zysk netto zrealizowane przez Spółkę w tym okresie były znacząco wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 przypada w dniu 31 marca 2020r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-03Maciej NienartowiczWiceprezes Zarządu