STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku , Wtorek, 4 lutego (12:35)

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.


Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 14 luty 2020 roku;

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. - 14 maj 2020 roku;

- raport okresowy roczny za 2019 r. - 29 maj 2020 roku;

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. - 14 sierpień 2020 roku;

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopad 2020 roku.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Barański - Prezes Zarządu
Monika Tymińska - Członek Zarządu