STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Informacja o naruszeniu obowiązków informacyjnych, Wtorek, 4 lutego (12:45)

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka?, ?Emitent") informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect? (?Załącznik?) polegających na niedotrzymaniu terminu określenia i przekazania stałych dat przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, tj. obowiązku wynikającego z postanowień § 6 pkt. 14.1 Załącznika.


Spółka wskazuje, że naruszenie to zostało niezwłocznie usunięte, po wykryciu.


Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym.


Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.


Podstawa prawna:

Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawia S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Barański - Prezes Zarządu
Monika Tymińska - Członek Zarządu