STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii F, Wtorek, 4 lutego (13:18)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. powziął informację, iż w ślad za uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 62/2020 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 65.000 obligacji na okaziciela serii F Emitenta o łącznej wartości nominalnej 65.000.000,00 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł ("Obligacje"), w dniu 3 lutego 2020 r., Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 78/2020 w sprawie wyznaczenia na dzień 5 lutego 2020 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO212700010?.

Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "LKD0623?.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-04Bartosz KuźniarPrezes Zarządu