STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020., Wtorek, 4 lutego (16:25)

Zarząd spółki Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 4 lutego 2020 roku podpisana została umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r. z firmą KONTEX sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1056.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarządu