STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza , Czwartek, 6 lutego (11:33)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka?, "Emitent?), informuje o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia o transakcji akcjonariusza skutkującej przekroczeniem 5% akcji Spółki - ABS Investment S.A., ul. A.Frycza-Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała, przekazane zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienia wpłynęło na adres mailowy Spółki i zostało potwierdzone telefonicznie.

W załączeniu skan zawiadomienie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-06Paweł BarańskiPrezes Zarządu
2020-02-06Monika TymińskaCzłonek Zarządu

Plik do pobrania