STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL: Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok., Poniedziałek, 10 lutego (13:45)

Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2020 roku podpisał z biegłym rewidentem Śląską Firmą Auditingu i Doradztwa ?AUDIT? Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , Plac Grunwaldzki 8-10 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1159 umowę, której przedmiotem jest badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu