STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2019 roku - AKCEPT Finance S.A. , Piątek, 14 lutego (18:05)

Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku.


Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 30.04.2018 roku).

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Barański - Prezes Zarządu
Monika Tymińska - Członek Zarządu

Plik do pobrania