STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Raport kwartalny Stoppoint S.A. za IV kwartał 2019 roku, Piątek, 14 lutego (18:50)

Zarząd spółki Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny Stoppoint S.A. za IV kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarzadu

Plik do pobrania