STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. w dniu 21 lutego 2020 r., Piątek, 21 lutego (13:30)

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu z planowanego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarzadu

Plik do pobrania