STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, Piątek, 21 lutego (13:40)

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Trawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys Pana Marka Trawińskiego znajduje się w załączeniu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarządu

Plik do pobrania