STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2020 r., Piątek, 21 lutego (14:00)

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany do § 1 i § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Nowe brzmienie § 1:

?Spółka prowadzi działalność pod firmą Planet B2B Spółka Akcyjna?.

Nowe brzmienie § 3 ust. 1:

?Spółka może używać skrótu firmy: Planet B2B S.A.?


Dotychczasowe brzmienie § 1:

?Spółka prowadzi działalność pod firmą STOPPOINT Spółka Akcyjna?.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1:

"Spółka może używać skrótu firmy: STOPPOINT S.A.?


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarządu