STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCR: Mercor stawia na dywersyfikację, Piątek, 21 lutego (18:07)

Grupa "MERCOR" S.A. jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po trzech kwartałach roku obrotowego 2019/20 (1.04 - 31.12.2019) odnotowała wzrost sprzedaży i rentowności na wszystkich poziomach.

Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 6% r/r (do 294,4 mln zł), a zysk netto o 23% r/r (do 20,0 mln zł). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio +18% i +16% r/r.

W samym trzecim kwartale Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na zbliżonym poziomie rok do roku i niższą rentowność brutto r/r (odpowiednio 103,4 mln zł i 25,9%) na pozostałych poziomach na co wpływ miały głównie: jednorazowo wyższe koszty ogólnego zarządu i mniej korzystny pod względem marżowości mix produktowy. Grupa zakończyła III kwartał solidnym zyskiem na poziomie 7,1 mln zł wobec 7,9 mln zł rok wcześniej (-9% r/r).

Realizujemy założone przez nas strategiczne cele: poprawę zysku i płynności finansowej. Od kwietnia do grudnia 2019 wypracowaliśmy solidne wyniki mimo lekko słabszego pod względem rentowności trzeciego kwartału roku obrotowego 2019/20.

Należy odnotować, że w ostatnich miesiącach w Polsce pozyskaliśmy niższe wartościowo zamówienia, co przełożyło się w 3 kwartale 2019/20 na spadek sprzedaży w kraju o 9%. W naszej opinii może być to zapowiedź spowolnienia w polskich realizacjach. Dzięki dywersyfikacji rynkowej słabsze przychody w kraju niwelujemy wzrostami sprzedaży za granicą. Stawiamy na dywersyfikację i umacnianie pozycji w Europie, która wciąż daje duże możliwości sprzedażowe - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu "MERCOR" S.A.

Grupa w okresie od kwietnia do grudnia 2019 (1-3Q 2019/20) utrzymała podobny do ubiegłorocznego poziom sprzedaży w kraju (-1%): 149,5 mln zł. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 14%, do 145 mln zł. Sprzedaż w Polsce stanowiła po trzech kwartałach 51% przychodów Grupy, a sprzedaż zagraniczna 49%. W okresie tym wartość zamówień Grupy wyniosła 293,5 mln zł (-3% r/r).

Kluczowe wydarzenia III kwartału 2019/20:

Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na takim samym poziomie jak rok wcześniej (103,4 mln zł); spadek łącznej sprzedaży w Polsce związany był z niższą wartością pozyskanych zamówień.

Marża na poziomie brutto była na zbliżonym poziomie rok do roku w ujęciu kwotowym i procentowym.

- Na pozostałe marże wpływ miały wyższe r/r koszty ogólnego zarządu spowodowane głównie zmianą prezentacji kosztów w rachunku wyników spółki DFM Doors (oddzielenia ppoż.) oraz rezerwami na premie (uzależnione od przekroczenia tegorocznych celów) dla osób zarządzających spółkami zależnymi.

Grupa w listopadzie 2019 r. ponownie rozpoczęła proces przeglądu opcji strategicznych z uwagi na pojawiające się zainteresowanie ze strony podmiotów trzecich.

Grupa realizuje projekt inwestycyjny związany ze zwiększeniem skali produkcji innowacyjnej płyty ogniochronnej mcr Silboard.

opr MZB interia.pl