STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia , Czwartek, 5 marca (14:54)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd JWW Invest Spółki Akcyjnej ("Spółka?) z siedzibą w Katowicach (40-555), przy ul. Rolnej 43b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000410618, zwołuje niniejszym na dzień 01.04.2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-05Maria WcisłoPrezes ZarząduMaria Wcisło
2020-03-05Robert MichnaCzłonek ZarząduRobert Michna

Plik do pobrania