STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku., Piątek, 6 marca (12:36)

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 3 marca 2020 roku:

Akcjonariusz: KSIĄŻEK HOLDING SP. O.O.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 2.229.056

Udział w ogólnej liczbie głosów - 26,13%

Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 44,01%

Akcjonariusz: MELHUS COMPANY LTD

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 2.134.980

Udział w ogólnej liczbie głosów - 25,03%

Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 42,15%

Akcjonariusz: Goverment of Norway

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 302.118

Udział w ogólnej liczbie głosów ? 3,54%

Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 5,96%

Akcjonariusz: PIOTR NADOLSKI

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 290.000

Udział w ogólnej liczbie głosów ? 3,40%

Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 5,73%


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-06CEZARY KOZANECKIPREZES ZARZĄDU