STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela, Piątek, 6 marca (12:39)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projprzem Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej także "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06 marca 2020 r., otrzymała informację, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę, zgodnie z którą w dniu 09 marca 2020 r. dokona konwersji 541.750 akcji imiennych Projprzem Makrum S.A. na akcje na okaziciela.

Konwersja zostanie dokonana w związku z wnioskami akcjonariuszy. Akcje imienne uprawniają do wykonywania 1 głosu z każdej akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po konwersji na akcje na okaziciela, akcje nadal będą uprawniały do wykonywania jednego głosu z każdej akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku konwersji akcji w Spółce, nie będą już istniały akcje imienne. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulegnie zmianie i wynosić będzie nadal 5.982.716 zł Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku konwersji także nie ulegnie zmianie i wynosić będzie nadal 5.982.716.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-06 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-03-06 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu