STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F, Wtorek, 10 marca (15:45)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 2 marca 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uchwały Nr 159/2020 z dnia 10 marca 2020 r. (Uchwała), w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, w której Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł każda (Akcje).

Ponadto na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy w zw. z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 12 marca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 marca 2020 r. rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem "PLLUBAW00013?.

Szczegółowa podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-10Marcin KubicaPrezes Zarządu