STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Komunikat KDPW - rejestracja akcji serii F, Środa, 11 marca (00:09)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z dnia 2 marca 2020 r. oraz 5/2020 z dnia 10 marca 2020 r. informuje, że w dniu 10 marca 2020 r. wydany został przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) komunikat informujący o tym, że w dniu 12 marca 2020 r. nastąpi rejestracja w KDPW 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem "PLLUBAW00013? (Akcje), zgodnie z oświadczeniem KDPW Nr 159/2020.

Tym samym Zarząd informuje, że spełnił się warunek przewidziany w uchwale nr 159/2020 Zarządu GPW w sprawie dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW, o wydaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r., dotyczący rejestracji Akcji w KDPW, w dniu 12 marca 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-11Marcin KubicaPrezes Zarządu