STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Jednostronne podpisanie istotnej umowy, Czwartek, 12 marca (14:00)

Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 12.03.2020 r. została podpisana jednostronnie przez spółkę LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Kupujący) z SUWARY SA (Sprzedający) istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA ? Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 10, 20 i 30 litrów na potrzeby segmentu motoryzacyjnego. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na okres 48 miesięcy.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 4 letniej umowy sprzedaży osiągnie wielkość powyżej10 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć 3% jej wartości.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-12Walter Tymon KuskowskiPrezes Zarządu