STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATG: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Piątek, 13 marca (13:12)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że 13 marca 2020 roku wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Piotra Stępniaka o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień, poprzedzający dzień w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Emitenta.

Decyzję tę Pan Piotr Stępniak motywuje faktem, iż 30 maja 2020 roku upływa dwanaście lat pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, co zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym art. 129 ust. 3 pkt. 8, skutkuje utratą statusu niezależnego członka komitetu audytu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-13Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2020-03-13Paweł TobiaszCzłonek Zarządu