STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Raport roczny WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Piątek, 13 marca (17:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów564 440559 164131 210131 047
Zysk (strata) z działalności operacyjnej70 30394 37016 34322 117
Zysk (strata) brutto73 04295 86016 97922 466
Zysk (strata) netto58 61077 25613 62518 106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej83 124120 23519 32328 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 864-20 284-5 780-4 754
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-39 475-37 628-9 176-8 819
Przepływy pieniężne netto, razem18 78562 3234 36714 606
Aktywa razem803 720773 675188 733179 924
Zobowiązania długoterminowe20 0859 9754 7162 320
Zobowiązania krótkoterminowe93 03393 46221 84721 735
Kapitał własny690 602670 239162 170155 869
Kapitał zakładowy7 4997 4991 7611 744
Liczba akcji1 499 7551 499 7551 499 7551 499 755
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)39,0851,519,0812,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)460,48446,90108,13103,93
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania