STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX: Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A., Poniedziałek, 16 marca (15:57)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mex Polska S.A., w związku z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 12 marca 2020 r., przekazuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą na dzień sporządzenia niniejszego raportu, informacje o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Emitenta.

Emitent dostosował się do przepisów prawa i z dniem 14 marca 2020 r. zamknął dla klientów lokale gastronomiczne swoich wszystkich sieci lokali gastronomicznych: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Niektóre z lokali PanKejk prowadzą dalej działalność dozwoloną prawem , tj. sprzedaż posiłków z dostawą do klienta. Spółka rozważa wybiórcze rozszerzenie tej formy sprzedaży także w pozostałych sieciach o których mowa powyżej.

Jednocześnie podjęte zostały działania mające na celu zapewnienia kontynuacji działalności po ustąpieniu sytuacji kryzysowej, tj. zapewnienie płynności rozliczeń finansowych, zmniejszenie kosztów związanych z brakiem lub ograniczeniem prowadzonej działalności we wszystkich prowadzonych punktach.

Z uwagi na brak możliwości dokładnego oszacowania skali strat powstałych na skutek wstrzymania lub ograniczenia działalności gastronomicznej przez w/w lokale gastronomiczne i niewiedzy, co do pakietu pomocowego dla przedsiębiorstw nad którym pracuje obecnie polski rząd, Spółka nie jest w chwili obecnej w stanie podać wymiernych wartości wpływu epidemii na wyniki finansowe. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację wywołaną epidemią koronawirusa i jej wpływem na działalność i wyniki finansowe Mex Polska S.A. i jej Grupy Kapitałowej. W przypadku pojawienia się nowych istotnych wydarzeń/uwarunkowań będzie informował o nich na bieżąco w kolejnych publikowanych raportach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-16PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2020-03-16PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU