STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML: Informacja o wpływie planowanych postojów w branży motoryzacyjnej na wyniki i perspektywy Grupy Alumetal, Środa, 18 marca (20:57)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 16 marca 2020 roku, Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej również "Spółka?) informuje, że w dniu 18 marca 2020 roku otrzymał od kilku klientów, w tym Volkswagen Group, komunikaty o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych w bieżącym lub kolejnych dwóch tygodniach. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez Grupę ALUMETAL w najbliższych miesiącach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe. Zarząd Spółki obecnie nie jest w stanie oszacować poziomu negatywnych skutków finansowych sytuacji występującej w przemyśle motoryzacyjnym w Europie.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu obserwujemy pierwsze negatywne symptomy związane z działaniami firm i państw w zakresie powstrzymania koronawirusa COVID-19 na perspektywę funkcjonowania zakładów produkcyjnych Grupy ALUMETAL, jakkolwiek w dalszym ciągu wszystkie zakłady kontynuują produkcję i realizują zawarte kontrakty produkcyjne zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

Mając na uwadze powyższe, w najbliższych tygodniach i miesiącach zamiarem Zarządu Spółki jest podejmowanie optymalnych decyzji handlowych i operacyjnych w celu zachowania pozycji rynkowej Spółki, pomimo przewidywanej trudnej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym.

O kolejnych zdarzeniach oraz uwarunkowaniach, istotnie wpływających na generowane wyniki finansowe, Spółka będzie komunikować w trybie kolejnych raportów bieżących.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-18Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2020-03-18Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu