STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

THD: Rejestracja akcji serii E w KRS, Czwartek, 19 marca (16:45)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd The Dust S.A. (dalej: "Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 18 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracji wyemitowanych przez Spółkę 225.000 akcji serii E o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł. Tym samym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta ze 148.000,00 zł do 170.500,00 zł.

Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect).

O emisji akcji serii E Spółka informowała raportami bieżącymi nr 30/2019, 31/2019, 32/2019, 34/2019 i 38/2019.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19 Jakub WolffPrezes Zarządu
2020-03-19Krzysztof WagnerCzłonek Zarządu