STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8, Piątek, 20 marca (19:51)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka? lub "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017, opublikowanego w dniu 21 listopada 2017 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2019, opublikowanego w dniu 21 listopada 2019 r., niniejszym informuje, iż w dniu 20 marca 2020 roku Spółka zawarła z jednym obligatariuszem ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Bielsku-Białej porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8 ("WEO?). Porozumienie obejmuje następujące zmiany WEO:

? zmianę punktu 25 WEO ("Dzień wykupu?) poprzez dokonanie zmiany dnia wykupu tj. z dnia 21 marca 2020 roku na dzień 21 czerwca 2020 roku lub dowolny inny dzień wynikający z oświadczenia Emitenta o wcześniejszym wykupie obligacji serii F8;

? w związku z przedłużeniem terminu wykupu obligacji serii F8 - zmianę punktu 12 WEO ("Okresy Odsetkowe?) w zakresie dodania do tabeli określającej okresy odsetkowe nowych okresów odsetkowych.

W związku z zawartym porozumieniem, Zarząd Emitenta podejmie niezwłoczne czynności w sprawie przyjęcia ustalonych z obligatariuszem zmian do WEO.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Anna PrymakowskaPrezes ZarząduAnna Prymakowska
2020-03-20Agnieszka WójcikCzłonek ZarzaduAgnieszka Wójcik