STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

THD: Wyniki finansowe na dzień bilansowy 31.12.2019 r. , Piątek, 20 marca (21:27)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd The Dust S.A. ("Spółka?, "Emitent?) przekazuje wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., a w przypadku pozycji bilansowych dane na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 406 tys. zł,

- EBITDA (strata operacyjna nieuwzględniająca kosztu amortyzacji): -576 tys. zł,

- strata netto: -658 tys. zł,

- należności: 482 tys. zł,

- zobowiązania: 554 tys. zł,

- kapitał własny: 2 614 tys. zł,

- suma bilansowa: 3 168 tys. zł.

W raportowanym okresie Emitent prowadził intensywne działania mające na celu rozwój Spółki. Zarząd zakłada, że przyniesie to pozytywny efekt w postaci przyszłych wyników finansowych.

W dniu 20 marca 2020 r., za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI), zgodnie z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka opublikuje pełny raport roczny za rok obrotowy 2019.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Jakub WolffPrezes Zarządu
2020-03-20Krzysztof WagnerCzłonek Zarządu