STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

THD: Raport roczny za rok obrotowy 2019, Piątek, 20 marca (21:50)

Zarząd The Dust S.A. (?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.


Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Wolff - Prezes Zarządu
Krzysztof Wagner - Członek Zarządu

Plik do pobrania