STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Wpływ wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki, Poniedziałek, 23 marca (16:06)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent), w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 oraz ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a także kierując się zaleceniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA oraz pozostałych unijnych i krajowych organów sprawujących nadzór nad rynkami finansowymi, informuje, że przewidywane skutki pandemii mogą mieć istotny wpływ na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy.

Na chwilę obecną Emitent nie określa faktycznego wpływu koronawirusa na jego działalność, jednak na podstawie wstępnych analiz, Emitent informuje, że rozprzestrzenianie się wirusa oraz wprowadzone ograniczenia i zalecenia państwowe, w zależności od ich dalszej intensywności i rozwoju choroby, a także okresu trwania tych ograniczeń, mogą negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Emitenta, w szczególności na:

? terminowość realizacji inwestycji realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper (Grupa) w związku z potencjalnymi opóźnieniami w realizacji robót budowlanych, spowodowanych brakiem personelu budowlanego oraz niedoborem materiałów i komponentów (opóźnienia dostaw);

? dostępność i warunki finansowania inwestycji;

? dynamikę sprzedaży i ilość sprzedanych lokali.

Emitent wskazuje, że wirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19 mogą również wpłynąć na:

? terminowość wydawania decyzji administracyjnych (między innymi decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie);

? proces wyodrębniania i przenoszenia własności lokali;

? funkcjonowanie organów administracji publicznej, organów państwowych, kancelarii notarialnych oraz innych podmiotów i instytucji mających wpływ na działalność i wyniki Emitenta.

Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z wpływem wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 na działalność Grupy, podejmując działania w celu minimalizacji negatywnych skutków pandemii. Obecnie Zarząd nie jest w stanie oszacować skali wpływu pandemii na wyniki przyszłych okresów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Bartosz KuźniarPrezes Zarządu